BUSINESS COACHING – WZNIEŚ SWÓJ BIZNES NA WYŻSZY POZIOM

 


Business Coaching / Coaching biznesowy to rozwiązanie dzięki któremu Twoja organizacja zyska wartość nie tylko w postaci lepszych wyników i większej efektywności. To lepsza motywacja pracowników niezależnie od szczebla, mniejsze ryzyko rekrutacyjne oraz zindywidualizowany sposób zarządzania zespołem czy projektem. To przede wszystkim nowy początek dla Ciebie, Twoich pracowników i członków Twojego  zespołu. Dzięki temu rozwiązaniu sprawisz, że Twoja firma niezależnie od tego czy nowa czy już istniejąca, przynosiła zyski, satysfakcję i szczęście, Tobie i Twoim pracownikom.

Osobiście wierzę,  że celem coachingu w organizacji jest znalezienie wspólnego punktu dla celów organizacji i wartościowych pracowników. Ludzie w organizacji są najważniejsi stąd aby wykreować zmianę potrzeba wspólnego celu. Nie kompromisu, lecz relacji WIN-WIN gdzie wygranymi są zarówno organizacja jak i pracownicy.


Business coaching jest indywidualnym wsparciem managera, lidera, kierownika projektu lub innej osoby zarządzającej w osiąganiu jej celów biznesowych. Stwarza jej okazję do lepszego przyjrzenia sytuacji, w jakiej się znajduje poprzez poszerzenie lub zmianę perspektywy, a dzięki temu dostrzeżenia nowych możliwości i rozwiązań. W trakcie procesu coachingowego lider uświadamia sobie jakie kompetencje potrzebuje rozwijać oraz jak lepiej korzystać ze swoich zasobów i zdolności, aby osiągać zamierzone rezultaty. Doskonali swoje umiejętności podejmowania decyzji, poprawia komunikację, zaczyna radzić sobie z trudnymi sytuacjami oraz opracowuje skuteczną strategię działania.

W większości menedżerowie posiadają już te kompetencje, jednocześnie nie zawsze stosują je skutecznie i w odpowiedni sposób. Najczęstszymi wyzwaniami są: przekazywanie informacji zwrotnej, zarządzanie czasem delegowanie zadań czy też skuteczne ustalanie celów. Dobry menedżer zauważa te braki w swoich kompetencjach i odczuwa dyskomfort z tym związany. Patrzy na to jak na obszar do rozwoju własnego i swojego zespołu. Najlepszą i sprawdzoną odpowiedzią na tego typu sytuacje jest business coaching. Co więcej, w porę wykorzystany w procesie rozwoju menedżera i lidera pełni z powodzeniem funkcję zapobiegawczą.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PROGRAMIE INTRO MANAGEMENT®

W trakcie procesu coachingu biznesowego lider ma możliwość stworzenia atrakcyjnej wizji dla siebie, swojego zespołu, działu lub nawet całej firmy. Wizja jest początkiem drogi w wybranym kierunku. Prawidłowo skonstruowana umożliwia ustalenie priorytetów, wzbudza entuzjazm i motywację. Zdolność stworzenia porywającej wizji i mobilizowania wokół niej ludzi jest atrybutem wyróżniających się liderów.

Business coaching jest również doskonałym wsparciem poszkoleniowym, ułatwiającym wdrażanie umiejętności zdobytych podczas różnego rodzaju szkoleń do codziennej pracy i zwyczajów w organizacji. Managerowie i członkowie ich zespołu po przeprowadzonych szkoleniach często obserwują, że po początkowym okresie dużej motywacji i energii do wprowadzania zmian w swoim środowisku pracy, z czasem wracają do starych przyzwyczajeń i nawykowych schematów działania. Skorzystanie w takim momencie z wsparcia jakie daje business coaching pomaga utrzymać zaangażowanie, co w rezultacie przyczynia się do efektywniejszego wykorzystania wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych na szkoleniach, treningach i innych procesach edukacyjnych.


JEŚLI POTRZEBUJESZ:

- Wzbogacić zespół o nowe kompetencje

-  Wyposażyć pracowników w narzędzia menedżerskie i liderskie

- Zbudować trwały i silny zespół

- Intensywnej pracy w której coach jest także trenerem i facylitatorem i nie tylko prowadzi sesje. Obserwuje rzeczywistą pracę pracownika lub zespołu a następnie daje feedback i pracuje na faktycznych realiach Twojej organizacji

- Coacha z ponad 10 letnim doświadczeniem managerskim w sprzedaży, finansach, ubezpieczeniach i FMCG popartym ponadprzeciętnymi wynikami

- Coacha z potwierdzonymi kompetencjami w zarządzaniu projektami (IPMA D)

- Zarządzania talentami w organizacji

- Praktycznego wsparcia przynoszącego wymierne efekty

- Nie tylko coacha ale także mentora biznesu

JEŚLI PLANUJESZ:

- Wystartować z nowym biznesem

- Stworzyć lub doprecyzować plan działania

- Zwiększyć efektywność i wyniki Twojej firmy

- Wybrać nowy kierunek rozwoju dla organizacji

- Zaplanować drogę do celu dla siebie i pracowników

- Usprawnić relacje i komunikację w firmie

- Skuteczniej motywować pracowników

- Sprawić , aby Twoi pracownicy spełniali się zawodowo

- Robić w życiu to, co jest zgodne z Twoimi pasjami i talentami

O MNIE:

Certyfikowany Coach EPC®, licencjonowany trener Structogram® IBSA Institut für Biostruktur-Analysen w Szwajcarii i certyfikowany project manager IPMA®. Absolwent Erickson College International i Uniwersytetu Łódzkiego. Wiedzę zdobywał od praktyków coachingu z Polski, Europy, USA i Kanady. Poszerzał horyzonty na wykładach Briana Tracy'ego, Macieja Bennewicza i wielu innych. Wieloletni praktyk sprzedaży i zarządzania z ponadprzeciętnymi wynikami. Dzięki swojemu doświadczeniu, znakomicie rozumie specyfikę pracy menadżera i prowadzenia biznesu. Doświadczył pracy i edukacji za granicą. Dziś wspiera Klientów w obszarze życia na emigracji, pewności siebie i samoakceptacji, a także w wyznaczaniu i osiąganiu celów, wzmacnianiu umiejętności komunikacyjnych oraz kompetencji menedżerskich. Specjalizuje się w coachingu relacji, kariery i w obszarach biznesowych Jego największą zawodową pasją jest edukacja początkujących managerów.

Jako jeden z pierwszych w Polsce licencjonowanych trenerów Structogram® pokazuje odbiorcom jak rozpoznać silne strony i predyspozycje oraz wykorzystać je w praktyce na co dzień. Uczy jak w bardzo prosty sposób nauczyć się rozpoznawać osobowość i strukturę mózgu u drugiego człowieka i wreszcie jak to wykorzystać w biznesie w kontekście sprzedaży i zarządzania.

Prywatnie podróżnik i zapalony backpacker. Pasjonat i praktyk filozofii ZEN. Fascynat storytellingu. Wielbiciel gier karcianych i wszelkiej maści kryminałów. Hobbystycznie zajmuje się tematyką związaną z kreowaniem wizerunku, zdrowym trybem życia i medytacją.


 

Udostępnij:
Zadzwoń
Napisz e-mail