„Dobra praca tylko po znajomości”? – Prawda czy mit?

„Nie da się zdobyć pracy bez znajomości!” „Ogłoszenia i procesy rekrutacyjne to lipa i podpucha, żeby zatrudnić znajomego.” „Bez znajomości nie zajdziesz daleko w życiu!” „Trzeba mieć plecy, żeby coś osiągnąć!” Powyższe przekonania są tak powszechne w naszym codziennym dyskursie, że spokojnie moglibyśmy je określić, jako narodowe. Chcę dziś dołożyć